Hệ thống báo động trung tâm qua điện thoại GSM

1,500,000