Báo động trung tâm App GSM HT-10C

2,100,000

App GSM HT-10C là một hệ thống báo động trung tâm giúp cảnh báo các nguy cơ có thể mang đến cho bạn sự thiếu an toàn. Đó là những vấn đề liên quan tới an ninh như chộm cắp hay vấn đề cháy nổ, chập điện, báo tràn nước…