Showing all 6 results

Hệ thống báo động trung tâm là trung tâm điểu khiển báo động thông qua các cổng giao tiếp khác nhau như điện thoại di động GSM, điện thoại cố đinh, ứng dụng smartphone… . Hệ thống báo động trung tâm sẽ kết nối với rất nhiều thiết bị cảnh báo cùng lúc thông qua dây dẫn hay sóng không dây. Các thiết bị cảnh báo hoạt động trên mọi rủi ro như báo gas, báo cháy, các loại cảm biến rung, âm thanh, chuyển động, các cảnh báo tràn nước, cửa mở, mất điện…

Hệ thống báo động trung tâm giúp bạn kiểm soát toàn bộ ngôi nhà thường được đặt ở trung cư, nhà xưởng, công ty …