Hệ thống báo động trung tâm GSM HT017

2,290,000

Hệ thống báo động trung tâm GSM HT017 kết hợp cả 2 giao thức GSM và qua điện thoại cố định để bảo vệ bạn an toàn hơn trong các cảnh báo chống chộm, cháy…