Showing all 4 results

Máy bơm nước năng lượng mặt trời mini sử dụng trang trí và tạo thêm oxi cho các hòn non bộ hay bể các ngoài trời.

Đặc điểm của những chiếc bơm này là sử đụng trực tiếp nguồn năng lượng mặt trời mà không có pin tích điện kèm theo:

  • Khi có ánh sáng chiếu vào tấm pin năng lượng mặt trời thì máy bơm sẽ hoạt động.
  • Khi không có ánh sáng chiếu vao thì máy sẽ ngừng bớm.

Những nơi tiếp cận được nhiều nắng sẽ là điểm hoạt động lý tưởng của máy bơm năng lượng mặt trời.