Showing all 15 results

báo hiệu, báo khách vào được ứng dụng nhiều cho các cửa hàng cũng như gia đình như các loại chuông cửa không dây, hay cảm biến phát hiện chuyển động khi có người bước vào nhà hay cửa hàng.

Báo hiệu khách vào thường dùng các cảm biến cửa mở hay cảm biến chuyển động.

Thiết bị thường được sử dụng ở các cửa hàng, cửa hiệu hay cửa chính, phòng khách của gia đình.

Tại các cửa hàng kinh doanh nếu bạn cứ đóng cửa cả ngày thì sẽ không có khách. Nhưng bạn cũng không thể đảm bảo là ngồi mãi một chỗ tại đó. nên báo hiệu khách vào đóng vai trò người bảo vệ cho bạn.