Showing all 17 results

Thiết bị báo động chống trộm giúp bạn tránh sự đột nhập của kẻ xấu vào nhà bằng các cảnh báo sớm hay tạo ra các âm thanh lớn giúp sự chú ý của người xung quanh làm kẻ xấu sợ mà bỏ chạy. Báo động chống trộm bao gồm cả những thiết bị hoàn chỉnh đã được thiết sẵn hay những thiết bị mà chúng tôi kế hợp để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Báo trộm có rất nhiều thiết bị như cảm biến má từ cửa mở, cảm biến chuyển động, cảm ứng rung… đền các thiết bị như các hệ thống báo động trung tâm.