Hệ thống trung tâm báo động ngoài trời HT-S009

799,000

Hệ thống trung tâm báo động ngoài trời HT-S009 là thiết bị báo động ưu tiên lắp đặt ngoài sân vườn nhằm báo động cho chủ nhà biết có kẻ gian đột nhập.