Hệ thống trung tâm báo động ngoài trời HT-S009

799,000

Hệ thống trung tâm báo động ngoài trời HT-S009 là thiết bị báo động ưu tiên lắp đặt ngoài sân vườn nhằm báo động cho chủ nhà biết có kẻ gian đột nhập đồng thời xua đuổi chộm cắp.