Chuông Báo Khách Báo Trộm Không Dây Zogin

320,000

Với sản phẩm Chuông Báo Khách, Báo Trộm Không Dây Zogin hệ thống anh ninh hiện đại, không cần dây dẫn bạn có thể báo tín hiệu hoặc báo động cho ngôi nhà của bạn hoặc cửa hàng, văn phòng, công ty…  mỗi khi có người chuyển động qua lại khu vực cần giám sát mà không cần mất công trông coi.