Showing all 4 results

Remote điều khiển từ xa giúp bạn điều khiển những thiết bị thông minh trong ngôi nhà thân yêu của bạn. Remote điều khiển từ xa bao gồm các công nghệ phát sóng hồng ngoại IR, vi sóng radio…