Đui đèn kẹp bàn học sinh cao cấp TD

215,000

Đui đèn kẹp bàn học sinh cao cấp TD có tính cơ động cao, chiếm ít diện tích, sẽ giúp bạn vừa có ánh sáng học tập, làm việc hiệu quả, mà lại chừa cho bạn nhiều không gian trống hơn.