Chuyển đổi đui đèn từ E14 sang E27

19,000

Đui đèn chuyển đổi từ cỡ nhỏ E14 sang cỡ lớn E27 và ngược lại – rất tiện lợi khi bạn sử dụng đui E27 mà phải sử dụng bóng đèn đui E14 để chiếu sáng hoặc khi bạn dùng đui E14 mà muốn lắp sang đui E27.