Đui đèn điều khiển từ xa kèm điều khiển HT307

150,000

Điều khiển xa tới 50m ở điều kiện không có vật cản. Vật cản càng nhiều thì khoảng cách điều khiển càng bị thu hẹp. Thông thường trong gia đình thì điều khiển được từ 20-30m.