Chương trình miễn phí vận chuyển tháng 1-2018

Đón chào năm mới 2018 chúng tôi tiếp tục kéo dài chương trình miễn phí vận chuyển như sau:

Thời gian:

  • Chương trình khuyến mãi đặc biệt diễn ra từ 1-1-2018 đến hết 31-1-2018.

Nội dung:

  • Hỗ trợ tới 50.000vnđ cho những đơn hàng giá trị 150.000vnđ đến 300.000vnđ.
  • Miễn phí toàn bộ vận chuyển cho những đơn hàng trên 300.000vnđ

Chú ý: Những đơn hàng muốn chuyển hàng cấp tốc trong ngày sẽ không được áp dụng chương trình miễn phí vận chuyển. Các đơn hàng này nếu giá trị trên 500.000vnđ sẽ đc hỗ trợ phí vận chuyển cấp tốc tới 30.000vnđ