Đui đèn kẹp bàn chuyển hướng BM1 30cm

149,000

Đui đèn kẹp bàn chuyển hướng BM1 30cm rất thuận tiện khi sử dụng, có thể kéo – gập – vặn rất nhẹ nhàng và đơn giản.