Bút khò hàn dùng gas MT100

175,000

Không phải đi đâu bạn cũng có thể vác theo máy hàn to đùng hay có điện để bạn hàn. Bút khò hàn dùng gas giúp bạn hàn các chi tiết nhỏ hay khò cắt các đồ mini một cách đơn giản.