Showing all 13 results

Gia công cơ khí là một phạm trù rất rộng tổng hợp tất cả các công việc gia công chế tạo kim loại và được sử dụng rất nhiều các dụng cụ cơ khí khác nhau.

Các dụng cụ cơ khí chia nhiều loại khác nhau nhưng có 3 loại chính

  • Dụng cụ gia công nguội
  • Dụng cụ gia công cắt gọt
  • Dụng cụ gia công cơ khí hàn

Thiết bị nhà thông minh Housetech.vn cung cấp rất nhiều các loại dụng cụ gia công cơ khí mini và tiện lợi như các hộp dụng cụ đa năng, đầu mài, đãi mài, đĩa cắt, mũi khoan, lưỡi cưa, đầu hàn khò mini…