Showing all 5 results

Ổ cắm thông minh ứng dụng nhiều công nghệ khác nhau như IR, RF, Wifi, Zigbee, GSM …với các chức năng sáng tạo như ổ cắm hẹn giờ, ổ cắm điều khiển từ xa, ổ cắm cảm biến chuyển động, ổ cắm cảm biến ánh sáng, ổ cắm cảm biến âm thanh, ổ cắm cảm biến nhiệt độ …

Bạn có thể thêm các chức năng Ổ cắm điều khiển từ xa, ổ cắm hẹn giờ… vào thiết bị của mình mà không cần thiết phải lắp đặt, hàn mạnh, đấu dây phức tạp. Nhiệm vụ đơn giản là mua về và cắm.