Showing 1–24 of 44 results

Công tắc thông minh ứng dụng nhiều công nghệ khác nhau như IR, RF, Wifi, Zigbee, GSM …với các chức năng sáng tạo như Công tắc hẹn giờ, Công tắc điều khiển từ xa, Công tắc cảm biến chuyển động, Công tắc cảm biến ánh sáng, Công tắc cảm biến âm thanh, Công tắc cảm biến nhiệt độ …

Công tắc thông minh được ứng dụng mọi nơi trong cuộc sống và trong công nghiệp. Dùng điều khiển, cài đặt các ứng dụng từ công suất nhỏ đến công suất lớn. Bạn có thể điều khiển các thiện bị điện áp khác nhau 12v, 110v, 220v…