Má từ báo động mở cửa điều khiển từ xa HT9807

250,000

Giúp bạn bảo vệ ngôi nhà thân yêu khỏi những kẻ trộm. Khi xã hội ngày càng thiếu an toàn kẻ trộm ngày càng liều lĩnh ngoài việc mất tài sản bạn còn có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng. Một thiết bị báo động đơn giản và tiện ích sẽ giúp bạn yên tâm hơn.