Đồng hồ đếm ngược hẹn giờ 1s-24 giờ XL338

85,000

  • Đồng hồ tiện dụng
  • Đồng hồ có khả năng đếm giờ để xem hoạt động của bạn mất bao nhiêu thời gian.
  • Tiếng báo hẹn giờ lớn giúp bạn nghe được ngay cả khi bạn đang ở căn phòng khác.