Cáp USB chuyển đổi điện áp 5v sang 9v

69,000

Cáp USB chuyển đổi điện áp 5v sang 9v Để duy trì modem, wifi… với một viên pin dự phòng điện thoại có đầu ra là dòng điện 1 chiều 5V.