Bảng viết điện tử thông minh không cần xóa đa năng VSON

250,000390,000

Bảng viết điện tử thông minh dễ dàng sử dụng, tiết kiệm chi phí sử dụng, cho bé thỏa sức sáng tạo những điều mình thích. Không gây ô nhiễm môi trường.