1,250,0001,600,000

HT500 là một loại đèn tích điện năng lượng mặt trời có thiết kế sang...