Công ty cổ phần House Tech xin giới thiệu tới các cộng tác viên phát triển affiliate trên website Housetech.vn của chúng tôi chính sách chung về hoa hồng các cộng tác viên được nhận như sau:

  1. Hoa hồng dành cho cộng tác viên sẽ được tính theo mức doanh số của CTV đó trong 1 tháng theo phân loại cấp bậc của CTV. Với 3 cấp bậc CTV là: Cơ bản, Thành thạo, Chuyên nghiệpChuyên gia tương ứng với mức hoa hồng là 10152025%.
  2. Tiêu chí để đạt được cấp bậc trong affiliate:
    1. Cơ bản: Tất cả các thành viên khi đăng ký đều được xếp vào mức cơ bản tức được hưởng 10% hoa hồng từ affiliate
    2. Khi các thành viên giới thiệu được ít nhất 20 người và tổng doanh số trong 1 tháng là 30.000.000vnđ thì thành viên đó sẽ được nâng cấp bậc lên “Thành Thạo” và từ đó mọi đơn hàng sẽ được hưởng mức doanh số là 15%.
    3. Khi thành viên đạt được ít nhất 50 người giới thiệu đồng thời doanh số trong 1 tháng là 50.000.000 vnđ thì sẽ được nâng lên cấp bậc chuyên nghiệp. Từ thời điểm này mọi đơn hàng affiliate từ khách hàng này đều được hưởng 20% doanh số.
    4. Khi CTV giới thiệu được 100 người mua hàng đồng thời doanh số trong 1 tháng là 100.000.000vnđ thì thành viên này sẽ nhận được 25% doanh số bán hàng từ thời điểm đó.