Đèn đường có điều khiển 20W HT480-20

1,100,000

Mã sản phẩm HT480-20
Màu sắc ánh sáng Trắng
Nguồn diện 20W
Thời gian chiếu sáng 12h