Báo động cửa mở cảm biến mã từ phát sóng HT008

130,000

Báo động cửa mở cảm biến mã từ phát sóng HT008 là phiên bản mới nâng cấp so với các mã từ mở cửa trước đây. Nó giúp bạn giám sát cửa sổ, cửa chính, của tủ, cửa két sắt…