Dụng cụ buộc thép xây dựng bán tự động HT464

65,000