Kính lúp hàn mạch 3.5X – 12x

235,000

Kính lúp hàn mạch 3.5X-12X hỗ trợ bạn hàn các vi mạch điện tử nhỏ một cách chính xác. Chiếc kính lúp hỗ trợ hàn mạch còn để soi các thiết bị điện tử nhỏ.

Danh mục: