Đèn hình bong bóng pin AA HT562V

99,000

  • Đèn hình bong bóng
  • Sử dụng viên pin AA
  • Ánh sáng vàng
Mã sản phẩm HT562
Bóng 40 bóng LED
Màu sắc ánh sáng Vàng
Kích thước
  • Khoảng cách mỗi bóng:10cm, 40 bóng: 40cm
  • Chiều dài từ pin đến bóng đầu tiên: 25cm
  • Tổng chiều dài: 4.25m