Cân móc điện tử 25kg/5g mini WH-A11

80,000

Những điều vụn vặt tiểu tiết ngoài chợ thường mang đến stress cho bạn nhiều hơn do áp lực công việc. Ngoài sự ồn nào ra bạn cũng không thể không bực mình với những kẻ buôn gian bán lận. Bất kỳ ai cũng sẽ không thể thoải mái khi bị cân điêu, cân thiếu. Cân móc điện tử 25kg/5g mini WH-A11 sẽ giúp bạn xua tan lỗi lo bị cân gian lận.

Hết hàng