Bút dò điện không tiếp xúc FK01

125,000

Bút dò điện không tiếp xúc là thiết bị tuyệt vời để kiểm tra đường dây, thiết bị điện… mà không cần tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện – kiểm tra mọi nơi nghi ngờ, đảm bảo an toàn…