Báo cháy, báo khói SS-168

69,000

Báo cháy báo khói có phát sóng ss-168 là thiết bị báo cháy độc lập. Nó giúp phát hiện khói bằng các máy dò thông qua các cấu trúc thiết kế đặc biệt.