115,000130,000

Kệ góc nhà tắm inox SUS 304 DAVIA được sản xuất từ các thanh inox 304...