3,300,000

Một loại trụ được sản xuất bằng chất liệu thép cắt CNC kết hợp cùng...