Những công tắc cảm biến độ ẩm như độ ẩm đất, độ ẩm không khí… dùng để bật tắt các thiết bị theo nhu cầu. Các cảm biến này rất cần thiết cho các hệ thống tự động.

Dùng nhiều trong nông nghiệp, bảo quản máy móc, hàng hóa…

180,000

Công tắc cảm biến độ ẩm đất HT195 tự động đóng ngắt điện dựa vào...